Norsk
Русский
English
RuNo Teater
RuNoTe
Barentsteaterplattform

          Norsk-russisk teater RuNo (Tromsø, Norge) er et privat teater som har som mål å utvikle det internasjonale teatermiljøet i Tromsø.  I kunstnerisk utvikling fokuserer teateret på å skape og  fullføre flerspråklige og tverrfaglige prosjekter.   For tiden er det to hovedretninger som RuNo Teater  driver med:

RuNoTe - internasjonale prosjekter i det profesjonelle teaterfeltet
Barentsteaterplattform - internasjonale prosjekter i amatørteaterfeltet

Historie:

             Selskapet begynte virksomheten sin  i mai 2011 da  Ekaterina Bespalova, skuespiller og daglig leder til selskapet, organiserte og spilte sin første konsert i Tromsø. I disse årene har RuNo Teater samarbeidet  med bl.a. Kvensk Institutt, Sadio Nor Teater, Barneteaterskole i Murmansk, KULTA, Monplesir Teater, Arctic Meeting Point.  RuNo Teater fikk en ny produsent og prosjektleder - Andriy Osadchuk - i november 2017 og en ny regnskapsfører - Elena Skokova - i februar 2019. 

2011 mai - Konsert “ Russiske romanser” Tromsø. Regissør, sanger
2012 tember - Forestilling “Who am I ?”  Petrozavodsk, Russland. Instruktør, tolk.
2013 september– Forestilling “Who am I ?”  (del 2) Tromsø. Instruktør, tolk.
2013 oktober - Vandreforestilling «Vandre med Wanny» Tromsø. Skuespiller, oversetter. I samarbeid med Sadio Nor Teater.
http://www.sadionor.com/vandring/прогулка-с-ванни/ 
2014 – «To kvinner –en skjebne» Tromsø. I samarbeid med Sadio Nor Teater og i forbindelse med prosjekt «To gode naboer».  Turne i Moskva, Elektrostal, Murmansk, Harstad (Festspillene i Nord –Norge)
To kvinner - en skjebne
To kvinner - en skjebne (på russisk)
2015 – «Natt i leketøybutikken»  workshop med barn på 2-6 trinn
2016 februar – «NasjID» forprosjekt «Sonate for tre», Tromsø. I samarbeid med Sadio Nor Teater og i forbindelse med prosjekt «To gode naboer».
2016- Konsert ”Den Russiske Snøjenta ” ifm Lucia toget i samarbeid et med Sadio Nor Teater.
2017 mars – «Sonate for tre». Tromsø. I samarbeid med Sadio Nor Teater og  Monplezir Teater (Sankt-Petersburg) i forbindelse med prosjekt «To gode naboer».
Sonate for tre
Соната для троих
2017 juni – «To bredder-en elv» et konsert med norske og russiske sanger gjennom 100 år, altså 1900-2000. Tromsø. I samarbeid med Barneteaterskole (Murmansk).
2017 oktober- «To kvinner –en skjebne» Tromsø. I samarbeid med Sadio Nor Teater. Forestillingen ble spilt for Arctic Meeting Point i forbindelse med Kulturnatta.
2017 november- «To bredder-en elv» et konsert med norske og russiske sanger gjennom 100 år, altså 1900-2000. Tromsø. I samarbeid med Arctic Meeting Point.
2017 december - Konsert ”Den Russiske Snøjenta ” ifm Lucia toget i samarbeid et med Sadio Nor Teater.
2018 januar - deltakelse i organisering av barnefilmfestivalen på Kysten Hus, Tromsø
2018 april - RuNoLab Teaterplattform, Rådstua Teaterhus, Tromsø
RuNoLab Teaterplattform 2018
2018 april - deltakelse i gjestespillet i Gabrovo, Bulgaria, med forestillingen “Sonate for tre”
2018 mai - prosjekt “Homo Ludens” i samarbeid med UiT - Norges arktiske universitet
2018 mai-september - forprosjekt “Kjærlighet Whatever”
2018 november - Konsert ”Den Russiske Snøjenta ” ifm Lucia toget i samarbeidet med Sadio Nor Teater.
2018 november - Hele verden på en øy, integreringskveld for folk med minoritetsbakgrunn (finansiert av Tromsø Kommune)
2019 Januar -
- samarbeid med Tromsø Kulturskolen i Tromsø , etablering av Barents Teaterplattform.
- Ekaterina Bespalova ble invitert som skuespiller i produksjon (2020) av “Perron 48”

Organisasjoner RuNo Teater samarbeider med for tiden

Sadio Nor Teater, Tromsø
RadArt - nettverk for fri scenekunst, Tromsø
Norsk skuespillersenter, Oslo
Norsk skuespillerforbund, Oslo
KULTA, Tromsø
Barneteaterskole, Murmansk
Norsk forening, Moskva
HATS  - Hålogaland Amatør Teaterselskap, Tromsø
Rådstua – Teaterhus, Tromsø
UiT, Tromsø
Monplesir Teater, Sankt-Petersburg

© 2018 RuNo Teater